• Truyền hình K+ Access)

  Truyền hình K+ Access

  Mã sản phẩm: K+ Access
  Giá: 990,000 VND

 • Truyền hình K+ Premium)

  Truyền hình K+ Premium

  Mã sản phẩm: K+ Premium
  Giá: 990,000 VND

 • Truyền hình K+ HD Premium)

  Truyền hình K+ HD Premium

  Mã sản phẩm: K+ HD Premium
  Giá: 1,300,000 VND